תזכורת לתאריך עברי
יום הולדת / יום השנה ועוד
כמה פעמים שכחת את התאריך העברי?!
עכשיו יש תזכורת באימייל יומיים קודם...
הרשמו כעת לפני שתשכחו...
פרטים נוספים
יום הולדת יום השנה אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

תזכיר לי גם שבוע קודם.

"לעולם לא נחשוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בפני אף גורם, משום סיבה. תוכל להסיר את שמך מרשימת התפוצה בכל עת שתרצה, ואנו נכבד את בקשתך מייד. לעולם לא נשלח לך משהו מלבד האימייל שנרשמת אליו."

КАДИШ ЯТОМ

"Кадиш ятом" произносят только в "миньяне". "Кадиш ятом" ежедневно говорит тот, кто находится в трауре по отцу или по матери, в течение 11 месяцев после их смерти, а так же каждый год в день их кончины. Если у покойного нет детей, которые говорили бы "Кадиш", это делает кто-нибудь из близких родственников; если таких родственников нет, поручают читать "Кадиш" любому человеку, у которого нет отца или матери. "Кадиш ятом" читают четыре раза в день: в "Шахарит" после псалма на соответствующий день недели (в Рош-Ходеш и в период от Рош-Ходеш месяца Элуль до Гошана-Раба – после следующего за ним дополнительного псалма) и после "Алейну"; в "Минху" после "Алейну" и в "Маарив" после "Алейну".
Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тэйвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Эйсэ шолэйм (в десять дней раскаяния: hашолэйм) бимрэймов hу яасэ шолэйм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Версия для печати

    לחצו ל -  הזמנת אמירת קדיש

    או לימוד משניות לעילוי נשמת יקירכם