לימוד משניות לעילוי נשמה

מנהג ישראל ללמוד משניות עבור הנשמה. לימוד המשניות הוא טובה גדולה לנשמה לעלותה בגן-עדן, כנרמז בכך ש'משנה' ו'נשמה' הם אותם האותיות. לימוד המשניות מציל את הנשמה מדין גהינום. החשיבות והטעמים בלימוד המשניות לעילוי הנשמה.

המשניות הנלמדות ביום השנה (אזכרה, יארצייט), הם פרקי משניות המתאימים לשם הנפטר/ת. לדוגמא: מי ששמו 'שמואל' ילמדו לעילוי נשמתו, פרקי משניות המתחילות באותיות ש' מ' ו' א' ל'.


אנו נלמד את המשניות המתאימות לשם הנפטר/ת ביום השנה או במועד אחר, לעילוי נשמת ולזיכרון יקירכם בתשלום סימלי (התרומה היא לפעילות בית חב"ד רחובות).

מעוניין/ת בלימוד משניות לעילוי נשמת יקירך?

בחר/י באפשרות המתאימה לך:
(פניות באמצעות האתר מטופלות בהקדם.)

חייג/י 054-727-7086
(הרב חזקי).

  מלא/י את פרטיך, ונחזור אליך בהקדם
  שם

  טלפון
  - -

  להזמנת משניות באמצעות האתר מלא/י את הפרטים הבאים:

  שלב א:
  ברצוני לתרום באמצעות:

  כרטיס אשראי
  דואר
  טלפון
  העברה בנקאית

   אשלח את תרומתי לבית חב"ד רחובות, ת.ד. 1118, רחובות.
   צרו איתי קשר בטלפון.
   אבצע העברה בנקאית לזכות: בית חבד רחובות, בנק איגוד - 13, סניף רחובות - 093, חשבון 1637782. בסכום ש"ח.
   שלב ב:

   שמך

   טלפון
   - -

   לעילוי נשמת - שם הנפטר/ת ושם האבא

   תאריך הפטירה העברי (מה התאריך העברי?)

   הערות

   כתובת דואר או דוא"ל לשליחת הקבלה

   (בעת הזמנת אמירת קדיש בנוסף לקדיש, אנו לומדים לעילוי נשמת הנפטר משניות – פרק כ"ד במסכת כלים, ופרק ז' במסכת מקוואות. הטעמים לכך מבוארים בעמוד החשיבות והטעמים בלימוד המשניות. המשניות הללו נלמדות בסיום כל תפילה, ולאחר הלימוד נאמר קדיש דרבנן.)

   * * * * * * * * * * * *

   סדר פרקי משניות – על פי האל"ף בי"ת

   לפניכם מפתח לפרקי המשניות על פי האל"ף בי"ת (מתוך סידור קה"ת)

   לכל אות יש כמה פרקי משניות המתחילים באותה אות, תוכלו לבחור מבין הפרקים את המתאימים עבורכם, אם תרצו פרק מעמיק, נושא לא מוכר, פרק מעניין או אולי פרק קצר יותר (שימו לב: ישנם מסכתות עם יותר מפרק אחד, המתחיל באותה אות).

   ששה סדרי משנה – וויקיטקסט

   א ברכות ה. ח: פאה א: שבת ט. טו: יבמות ג. ז: בבא קמא א: בבא מציעא ב: זבחים ה: חולין ג. ה: מקואות ח. ט:

   ב פאה ו: שביעית ד. ה: שבת ב. ד. ה. ו: יבמות יג: כתובות א: סנהדרין ח: אבות ד. ה: חולין ד: זבחים ד: ידים ד: נדה ד. ו:

   ג פאה ה: בבא בתרא יו"ד: חולין ז: נגעים ו:

   ד סנהדרין א. ג: זבחים יא: כריתות ה: נדה ז:

   ה ברכות ב. ט: פאה ד: שבת ח. י. יא. יב: יבמות ד. ו. ח. י. טו. טז: בבא קמא ג. ו. ח. ט. י: חולין א. ב. ט. י: מקואות ב. ד: ידים ג:

   ו דמאי ב: מועד קטן ג: נדרים ב. יא: סנהדרין ט: מכות ג: תמורה ד: מעילה ג:

   ז טהרות ט: מכשירין ב: עוקצין ב:

   ח תרומות א: חלה א: שבת כב: עירובין ז: יבמות א. יד: בבא בתרא ג: זבחים ז: מעילה ב: פרה ז:

   ט יומא ד: זבחים יב: כלים יב:

   י בכורים א: שבת א: יומא ח: יבמות ט: בבא בתרא ח: שבועות ב: בכורות ח: תמורה ב. ז: מקואות ז: נדה ה:

   כ ברכות ו: פא ז: שבת ג. ז. טז. יז: יבמות ב: גיטין ג: בבא קמא ב: סנהדרין ב. י: זבחים א. ב. ג. ח. י: נדה ב: מקואות ו. י:

   ל מעשר שני ג: סוכה ג. ד: בבא בתרא ב: עבודה זרה א: תמיד ד:

   מ ברכות א. ג: פאה ג. ח: שבת יח. כד: עירובין א. ד: יבמות יב: כתובות ו. י: בבא קמא ז: בבא בתרא ט: אבות א: בכורות ז. ט: מקואות ה: ידים א:

   נ שבת כא: יבמות יא: כתובות ד: סנהדרין ו: אהלות יב: ידים ב:

   ס תרומות ה: סוכה א: תענית ב. ג: כריתות ד: כלים כו:

   ע ככאים ג: שביעית א. ב: עירובין ב: פסחים י: קדושין ד: סוטה ט: אבות ג: בכורות ד. ז: נגעים יג:

   פ חלה ב: זבחים יד: מדות ד: פרה ד:

   צ פרה ט. יא:

   ק כלאים ד: נדרים ח: זבחים ו: מעילה א. ד: קנים ב:

   ר שבת יג. יט. כ: ראש השנה ג: יבמות ה: נדרים ט: עבודה זרה ד: אבות ב: מנחות י: חולין יא: פרה א. ב: מקואות ג:

   ש ברכות ז: שביעית ו. י: שבת יד. כג: יומא א. ו: כתובות יג: נזיר ו. ח: בבא קמא ד. ה: בבא מציעא א: מנחות ט. יא: חולין יב: פרה ג. ח: כלים כד

   ת ברכות ד: פסחים ה: כלים ה: אהלות ה: נדה י:

   לחץ כאן להזמנת לימוד משניות לעילוי נשמת יקירך